آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات
1398/02/31

پورتال کنفرانس راه اندازی گردید. پژوهشگران محترم می توانند از طریق سامانه کاربران ضمن ثبت نام نسبت به ارسال اصل مقاله اقدام و همچنین پیگیر فعالیت های جاری کنفرانس نیز باشند.