تمدید زمان برگزاری کنفرانس
1398/06/25

با توجه به استقبال گسترده پژوهشگران محترم و طبق جلسه ای که در محل دبیرخانه رسمی همایش با حضور ریاست کنفرانس، دبیر علمی، سرگروه اعضای پنل های داوری مقالات و دبیر اجرایی برگزار شد، مقرر گردید تاریخ برگزاری کنفرانس به 29 مهرماه 1398 انتقال یابد.

لذا کلیه پژوهشگران محترم می توانند مقالات علمی خود را حداکثر تا تاریخ 21 مهرماه 1398 از طریق پنل کاربری خود به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.


نکات مهم و ضروری:

*کسانی که نیاز به گواهی زودهنگام دارند پس از واریز هزینه ها می توانند از طریق پنل کاربری خود در قسمت ویرایش و وضعیت داوری مقالات گواهی زودهنگام خود را دریافت کنند. گواهی اصلی 10 روز پس از پایان تاریخ همایش برای شما ارسال می گردد.