نحوه آدرس دهی مقالات در کنفرانس جهت ارائه به دانشگاه
1398/03/05

به اطلاع کلیه اساتید، اعضای هیات علمی و دانشجویان گرامی می­رساند آدرس دهی محققین محترم باید به صورت زیر در مقالات اعلام گردد. شایان ذکر است در صورت عدم رعایت این نحوه آدرس دهی؛‌ ممکن است نویسندگان محترم نتوانند از مزایای تشویقی چاپ مقالات خود مانند نمره تشویقی مقاله برای پایان نامه (کارشناسی ارشد)، محاسبه در امتیاز ارتقاء،‌ گرنت پژوهشی و ... استفاده نمایند.

 

به عنوان مثال:

"گروه مدیریت، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران"